Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 Časopis VOX Si Moze predplatiť mailom na v ox.zdruzenie@gmail.com

alebo  telefonicky: 0918 472 420

 

Ročné predplatné je 10 eur.

 

Číslo účtu: SK03 0200 0000 0035 0204 0751

  

Pre predplatiteľov vyšlo číslo 1/2019 . Odkaz na stiahnutie si môžete nájsť vo svojich e-mailových schránkach.  

Staršie čísla si môžete pozrieť v archíve.

 

Redakčná rada časopisu  VOX

Prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.

Prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc.

ThLic. Zdeno Pupík, PhD.

Jozef Zavarský (Teofil Klas)

PhDr. Pavol Stano

Ing. Ľudovít Kiss

Mgr. Adriana Prikrylová