Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Pavol Prikryl

Ženatý, manželka Adriana


Deti:
Barbora Mária (1998)
Kristína Mária (2001)
Dorota Mária (2007)
Jakub Mária (200
7)

 

Za svoju publikačnú činnosť som získal niekoľko ocenení, najvýznamnejšia bola prestížna cena International Media Award  for Excellence in Journalism, ktorú mi v roku 1995 udelila medzinárodná novinárska organizácia UCIP so sídlom v Ženeve.

 

Pri príležitosti sviatku patróna umelcov bl. Fra Angelica ma 18. 2. 2020 ocenila Rada Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru Cenou Fra Angelica za slovesné umenie „za trvalý prínos do kresťanskej kultúry na Slovensku“.

 

25. 4. 1962 - narodil som sa v Žiline1980
- maturitná skúška na Gymnáziu na Wolkerovej ulici v Žiline

           - študovať na katedre počiatočnej a ložiskovej geológie Prírodovedeckej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave

1985-1987 - základná vojenská služba

1987-1993 - štúdium na Cyrilo-metodickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského, 

ukončené štátnou skúškou

 

Študijné pobyty

1990 - dvojmesačný pobyt na urbinskej univerzite v Taliansku

1991 - mesačný pobyt na Viedenskej univerzite v Rakúsku

1995 - 2-mesačný študijný pobyt v Mníchove

 

prax

1988 - redaktor samizdatového časopisu ZRNO

1990 - externý redaktor denníka Čas

1991 - 1993 - zástupca šéfredaktora časopisu ZRNO

1992-1996 - redaktor Katolíckych novín

1996-1997 - redaktor a komentátor denníka NONSTOP

1997 - 1998 - tlačový tajomník Demokratickej dohody

1998 - vicehovorca Slovenskej demokratickej koalície

         - zástupca riaditeľa Tlačového a informačného odboru Úradu vlády SR

1999-2000 - riaditeľ Tlačového odboru Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a

hovorca MDPT SR, hovorca ministra

Od februára 2001 živnostník v oblasti PR - spolupráca s jednotlivými periodikami

od 15. 10. 2001 do 31. 5. 2002 redaktor a komentátor denníka PRÁCA.

18. 12. 2002-15. 2. 2004 hovorca opatru m. č. Bratislava-Staré Mesto.

Od 15. 2. 2004 v slobodnom povolaní v oblasti médií a PR.

1. 4. 2007-31. 6. 2009 zástupca šéfredaktorky časopisu Obchod - Logistika Magazine.

1. 10. 2009 vedúci výroby časopisu Slovenka

15. 6. 2015 redaktor časopisu Quark

1. 6. 2013 - šéfredaktor časopisu VOX